Mango Chai

Espresso, czarna herbata, mango, miód, przyprawy orientalne, spienione mleko / Espresso, black tea, mango, honey, oriental spices, steamed milk

  • Mała13
  • Średnia14
  • Duża15

Language

2019 © Menutab for Restaurants