Caffe Mocha Bianco Nero

Espresso, czekolada (biała, klasyczna), gorące mleko, bita śmietana / Espresso, chocolate (white, classic), hot steamed milk, whipped cream

  • Mała13
  • Średnia14
  • Duża15

Language

2019 © Menutab for Restaurants