Combo #1

Phở nhỏ với chả giò hoặc gỏi cuốn và lon pop
Small bowl Pho, salad roll or spring Roll and can of pop
牛肉粉加春卷(或沙律卷), 汽水

Language

2018 © Menutab for Restaurants