69. Three meat

Barbequed chicken, pork chop and minced pork on noodle Bún ba màu (sườn, nem, gà nướng) 三色米粉(燒豬扒,稔肉,雞

Language

2018 © Menutab for Restaurants